top of page

                Mannenkoor Excelsior opgericht 22 november 1894

Mannenkoor 'Excelsior' ten voeten uit!
Bij de firma 'Dentjens', later IJzergieterij 'Industria' werd er meer dan 100 jaar geleden de aanzet gegeven tot oprichting van een Tegels Mannenkoor. De gebroeders Thei en Hèn Noten hadden reeds gezongen in het Helmondse Mannenkoor 'Werkmanskring'. De heer Van Alem beheerste muzieklezen en pianospelen en behoorde tot de initiatiefnemers bij de oprichting van Mannenkoor Excelsior. Dit gebeurde op 22 november 1894 in het café van Jos Houba aan 'De Golden Berg'. Met de repetities werd meteen begonnen en wat de begeleiding betreft, viel de keuze op de viool en deze werd bespeeld door de heer H. Geurts, die, als onderwijzer, hoe kan het anders, werkzaam was aan de lagere school. De heer P. Bartels, ook al onderwijzer, werd gekozen tot eerste voorzitter. De namen: Houba, Nooten (met één of twéé o's), Vossen, Cremers, Aarts, Flos, etc. waren in die tijd zeer populair. Dat 'Excelsior' een keihard bestaansrecht had, blijkt uit het volgende citaat van de 'Venloosche Courant' van 13 februari 1895:
Het concert, door Tegels Mannenkoor 'Excelsior' op zondag, 10 februari jl. gegeven, is boven verwachting geslaagd. Niemand had van deze jeugdige vereniging verwacht, dat zij zoiets ten gehore zou brengen. Voorzeker, Excelsior heeft eer van hare uitvoering!
Vanaf de oprichting is het 'Excelsior' steeds voor de wind gegaan. Er waren 'downs', maar de naam 'Excelsior' indachtig, is men er altijd in geslaagd oplossingen aan te dragen. En zodoende bestaat 'Excelsior' nog, bruisender dan ooit.
Wat doet Excelsior? Repeteren natuurlijk, 40 jaar onder de

bezielende leiding van dirigent Ben Benders en vanaf 1 januari

2020 van Ria Janssen.

Uitvoeringen verzorgen in binnen- en buitenland. Aanwezig

zijn bij kerkelijke en niet-kerkelijke diensten. 

Vertier verzorgen voor de leden (vóór wat hóórt wat), kortom een vereniging die niet alleen nastreeft hoogstaande amateur-cultuur te vervolmaken, maar er ook is voor diegene die eraan hun steentje bijdragen.'
We eindigen met een oer-duits gezegde: 'Böse Menschen haben keine Lieder!'
Hoort U ook bij 'Excelsior'?

Ria Jansen.jpg

Mannenkoor Excelsior

OEHdef7711%2525C2%2525A9janoehlen_edited_edited_edited.jpg
bottom of page