top of page

 
 
Beste zangersvrienden,

Een vreemd jaar gaat naar zijn einde en we weten met zijn allen hoe! Weer strengere regels om het virus in te dammen. Een kerstmis zonder gezang en een beperkte familieschare om ons heen.

Toen we in februari van dit jaar met elkaar de doorstart maakten van ons Excelsior, werden we nog geen maand later geconfronteerd met het COVID-19 virus. Resultaat alles kwam stil te liggen. Ook onze repetities. Op een bepaald moment hebben we (eerst gesplitst, daarna gezamenlijk) een viertal repetities kunnen houden. Het was een goed gevoel om samen te kunnen zingen. Echter toen kwam de tweede lockdown en alles stond weer stil. Het bestuur zag zich genoodzaakt een stop voor onbepaalde tijd af te kondigen om de gezondheid van ieder niet in gevaar te brengen.

Helaas is op dit moment nog absoluut niets te zeggen over onze toekomst. We houden uiteraard de nieuwe ontwikkelingen goed in de gaten en laten van ons horen zodra dat mogelijk is.
 
Gelukkig hebben we niemand hoeven te betreuren in deze afgelopen periode. Wel hebben sommigen in meer of mindere mate fysieke problemen ervaren.
 
Hans Cruijsberg  is dit jaar onze jubilaris. Vijftig jaar maakt hij deel uit van onze bassen. Helaas mochten wij dit nu niet vieren, maar hebben  onze dank op gepaste wijze wel laten blijken.  Ik reken er op hem wel in 2021 te kunnen huldigen.

Vele verenigingen hebben het moeilijk, mannenkoren in het bijzonder. Zowel getalsmatig als leeftijdsopbouw. De bestaanszekerheid is in het gedrang nu we niet meer samen kunnen zingen. De vraag is en blijft hoe lang dit nog gaat duren in 2021. We zullen gedwongen zijn realistisch naar onze toekomst te kijken. 

Maar nu eerst kerst en nieuwjaar. Zoals altijd zal er na een moeilijke periode er ook weer een hoopvolle periode aanbreken. Aan deze positieve gedachte houden wij ons vast.

Namens het bestuur wens ik iedereen warme kerstdagen in familiaire kring met veel gezelligheid en liefde en een hoopvol en een positief doch vooral gezond 2021.

Hartelijke groet,

Ben Aldewereld, voorzitter MK Excelsior.

bottom of page