top of page
Tegelen, december 2021.

Beste allen,

Voordat ik begon aan het schrijven van deze brief, las ik de brief van december 2020 nog eens na. Het begin van deze brief triggert mij.
Daarom even dit citaat uit de brief van 2020.

"Een vreemd jaar gaat naar zijn einde en we weten met zijn allen hoe! Weer strengere regels om het virus in te dammen. Een kerstmis zonder gezang en een beperkte familieschare om ons heen".

Onwerkelijk dat we nu in dezelfde periode met dezelfde problemen te maken hebben. Toch zijn er, ik blijf positief, lichtpuntjes betreffende het afgelopen jaar.

We hebben weer kunnen repeteren. Eerst op 1,5 meter afstand, later zelfs weer op de buhne naast elkaar. Ria Janssen, onze dirigente, en wij zijn naar elkaar toegegroeid. Het ging lekker. Gastzangers kwamen ons versterken bij de 1e tenoren. De voorbereiding op het matineeconcert verliep volgens verwachting. Het ging en klonk goed. 

En ja, toen werden de maatregelen weer aangescherpt om de drastisch oplopende besmettingscijfers de kop in te drukken. Gevolg: het bestuur moest de beslissing nemen om zowel de repetities, de Cecilia als het matineeconcert te cancelen. De zorg voor de gezondheid van ons allen stond en staat centraal!

In mijn brief van 2020 stelde ik het volgende: "We zullen gedwongen zijn realistisch naar onze toekomst te kijken".

Dat hebben we gedaan door eerst in groepen te discussieren aan de hand van een aantal vragen. De uitkomsten daarvan zijn in het bestuur in een drietal sessies besproken en hebben geleid tot een aanbeveling voor de extra ALV in oktober. Met elkaar zijn we tot een besluit gekomen waardoor we realistisch de toekomst tegemoet treden.

Onze blik op de toekomst blijft liggen op het jaar 2024, ons jubileumjaar waarin wij het 130 jarig bestaan hopen te vieren.

Het bestuur heeft daartoe een programma uitgezet voor de komende drie jaar (zie verder in de agenda van de site). Of we het allemaal kunnen realiseren zal de toekomst uitwijzen. Noteer data al vast in jullie agenda.

Maar nu eerst kerst en nieuwjaar. Zoals altijd zal er na een moeilijke periode er ook weer een hoopvolle periode aanbreken. Aan deze positieve gedachte houden we ons vast.

Namens het bestuur wens ik jullie allen warme kerstdagen in familiaire kring met veel gezelligheid en liefde, een hoopvol en een positief doch vooral gezond 2022.

Hartelijke groet en tot ziens in dat nieuwe jaar.

Ben Aldewereld, voorzitter mk Excelsior. 

 
bottom of page