top of page
13-03-2023: Bericht ontvangen dat op 81 jarige leeftijd onze medezanger en kameraad Leo Curvers is overleden. De uitvaart van Leo is zaterdag 18 maart om 11.00 uur in de St.Martinuskerk in Tegelen. Er is verder geen gelegenheid om afscheid van Leo te nemen. Leo was sinds 2005 lid van ons koor. Wegens gezondheidsproblemen is hij in 2021 ondersteunend lid geworden. 

MANNENKOOR EXCELSIOR STOPT IN 2023

Onder het motto "beter een dag te vroeg dan een dag te laat" adviseerde het bestuur
unaniem de leden in 2023 te stoppen en niet te wachten tot het jubileum jaar 2024.


Motivatie:

1) De kwetsbaarheid ten aanzien van de verdeling in de partijen neemt steeds meer toe.

2) Het lerend vermogen (instuderen nieuwe werken) is niet meer aanwezig waardoor we steeds meer aangewezen zijn op bestaande werken.

3) De gemiddelde leeftijd is richting de 75 jaar waardoor we ook kwetsbaarder worden voor fysieke ongemakken.

4) Door de veroudering van onze stemmen is de souplesse afgenomen, kost het steeds meer energie en is de kwaliteit sterk achteruit gegaan.

5) Het gemiddelde repetitiebezoek is 22/23 wat het repeteren niet positief beinvloed.

6) Met onze dirigent hebben we regelmatig overleg gevoerd betreffende de kwaliteit en ook zij heeft aangegeven niet te lang meer te wachten.

In een bijzondere algemene ledenvergadering op 26 januari j.l. is met grote meerderheid het advies overgenomen en zodoende komt na 129 jaar een einde aan ons mannenkoor Excelsior. 

Op zondag 23 april a.s. zal om 15.00 uur het SLOTCONCERT plaats vinden in Cultureel Centrum de Haandert.
Het bezoeken van het concert is alleen met een toegangskaart mogelijk die te verkrijgen zijn bij de leden van Excelsior of via ons secretariaat (adres gegevens zijn elders te vinden op onze website).

bottom of page